Настроение дня: Алтай. Северо-Чуйский хребет над озером Джангысколь

severo-chujskij-hrebet-vozvyshaetsya-nad-ozerom-dzhangyskol-v-okruzhenii-pozdneosennej-kurajskoj-stepi-altaj